Home

B  Y   E  L  L  E  N   H  O  L  V  I  K

NÄSTA ENGAGEMANG:


Pga Covid-19 så har jag just nu inga inplanerade event. Förhoppningen är dock att kunna genomföra Klädesholmens Galleri´s sommarutställning

i slutet av juli 2021.

Följ mig gärna på Instagram @byellenholvik